21.ULUSLARARASI ORTAÇAĞ VE TÜRK DÖNEMİ KAZILARI VE SANAT TARİHİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU 25-27 Ekim 2017


Kubad Abad Sarayı Kazıları

Kubad Abad Sarayı

Kubadabad’ın kazıları 1949-50 yılları arasında Mehmet Önder ve Zeki Oral’ın kazı çalışmaları ile başladı. İbni Bibi’de geçen bilgilerden hareketle Beyşehir sahilinde bugünkü Hoyran köyünün 3 km yakınlarında yeri tespit edilen sarayın varlığından, daha önce 19.yy. gezginleri ve K.Erdmann gibi bilim adamları bahsetmiştir. Kubadabad’ın irili ufaklı çeşitli bina kalıntıları içerdiğini fark eden Oral, en büyük ve özellikleri anlaşılacak kadar düzgün durumdaki iki tanesini Büyük Saray ve Küçük Saray olarak tanımlamış ve planlarını çizmiştir. Prof. Dr. K. Otto-Dorn, 1965 Ağustos ve Eylül’ünde Mehmet Önder’le anlaşarak Kubadabad’da ilk gerçek bilimsel kazıyı başlatmıştır. Bu aynı zamanda Türkiye’de, esas amacı Türk kültürüne yönelik arkeolojik çalışma olan ilk profesyonel ve tam teşekküllü kazıdır.
0