21.ULUSLARARASI ORTAÇAĞ VE TÜRK DÖNEMİ KAZILARI VE SANAT TARİHİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU 25-27 Ekim 2017


İletişim Bilgileri
Araş.Gör.Serkan Kılınç
Öğr.Gör.Yasemin Ecesoy
Araş.Gör.Enes Kavalçalan
Yazışma Adresi

Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü 

ANTALYA

 e-posta: sanat@akdeniz.edu.tr

 web adresi: http://uotk.akdeniz.edu.tr

 Tel. No: 0242 310 6200 

 Faks No:0242 310 6213
0