21.ULUSLARARASI ORTAÇAĞ VE TÜRK DÖNEMİ KAZILARI VE SANAT TARİHİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU 25-27 Ekim 2017


Bildiri Yazım Klavuzu

Bildiriler, 2018 yılının ilk ayları (Şubat 2018) içinde basılacaktır…

Sempozyumda sunulan bildiriler, alanına göre, bilim kurulundaki iki hakem tarafından değerlendirildikten sonra “yayına” kabul edilecektir.

 • Bildirilerde dipnot verme tekniği olarak APA sistemi kullanılacaktır.
 • Metin tek boşlukla, iki yana yaslanmış, “11 punto” ve “Times New Roman” yazı karakteri kullanılarak yazılmalıdır.
 • Görseller en az 10X15 ölçüsünde ve 300 DPI  özelliğinde jpeg formatında olmalıdır.
 • Bildirinizi göndermeden önce “İntihal önleme amaçlı olarak”  iThenticate programını kullanınız. Rapor sonucu %20’nin üzerinde olan bildiriler (Kaynakça ve zorunlu alıntılamalar hariç (kitabe, arşiv metni vb. gibi) değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Başlık Türkçe ve İngilizce büyük harflerle, tek boşlukla, ortalanmış, “Times New Roman” fontu ile 12 punto yazılmalıdır.
 • Yazarların tümünün ünvanları, adları, soyadları, e-posta adresleri ve kurumları başlık altında tek boşlukla, sağa yaslanmış, “11 punto” ve Times New Roman” fontu yazılmalıdır.
 • Bildirinin Türkçe ve İngilizce özeti tek boşlukla, iki yana yaşlanmış, “9 punto” ve “Times New Roman” yazılmalıdır, 300 kelimeyi geçmemelidir. Bildirinin Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeleri / keywords tek boşlukla, sola yaslanmış, “9 punto” ve “Times New Roman” yazılmalıdır, 5 kelimeyi geçmemelidir.
 • Bildiri kaynakça hariç 15 (on) sayfayı geçmemelidir.
 • Kaynakça bölümü tek boşlukla, iki yana yaslanmış,”10 punto” ve “Times New Roman” yazı karakteri kullanılarak yazılmalıdır.
 • Sayfa kenar boşlukları 2,5 cm (standart) olmalıdır.
 • Metinde paragraf öncesi ve sonrasında 6 nk boşluk bırakılmalıdır. Paragraf başlangıcı yapılmamalıdır.
 • Metin içinde kullanılan kısaltmalar parantez içinde açıklanmalıdır. Klavyede bulunmayan işaret ve semboller siyah kalemle çizilmelidir. Word programının içinde olmayan, Arapça veya Farsça font kullanılacaksa fontlar dosya ekinde gönderilmelidir.
 • Kaynaklar metin içinde (APA yazım sistemi) gösterilmelidir. Kaynak gösterilirken, yazarın soyadı, yıl ve sayfa numarası parantez içinde yazılmalıdır. Örnek: (Arslan, 2012: 112).
 • Çalışmanın en sonunda kaynakça gösterilirken alfabetik sıraya göre yazılmalıdır ve kaynakların öncesi ve sonrasında 6 nk boşluk bırakılmalıdır.
 • Kaynakça APA sistemine göre yazılmalıdır.
 • Kaynakça yazımında; kitaplar yazılırken: Önce yazarın soyadı yazılmalı, virgül konulmalı ve adının baş harfi yazıldıktan sonra nokta konularak kitap adı, basım yeri, basım sayısı, basıldığı yer, yılı ve sayfa numarası sırasıyla yazılır ve nokta konulur. İki yazarlı kaynaklarda ilk yazarın adının baş harfinden sonra noktadan sonra virgül yazılarak devam edilir.
 • Makale ve diğer kaynaklar gösterilirken ise; önce yazarın soyadı yazılmalı, virgül konulmalı ve adının baş harfi yazıldıktan sonra nokta konularak tırnak içinde makalenin adı yazılmalı sonra virgül konulmalı, sırasıyla ve aralara virgül konularak dergi adı, cilt ve sayı no, basım yeri, yılı ve sayfa numarası yazılır ve nokta konulur. İki yazarlı kaynaklarda ilk yazarın adının baş harfinden sonra noktadan sonra virgül yazılarak devam edilir.

 

0