21.ULUSLARARASI ORTAÇAĞ VE TÜRK DÖNEMİ KAZILARI VE SANAT TARİHİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU 25-27 Ekim 2017


Kabul Edilen Bildiri Başlıkları (Lütfen Kontrol Ediniz)
Kişi Adı Türkçe Bildiri Başlığı
Abdülhamit Tüfekçioğlu Kitabeler Işığında Mezar Anıtları Terminolojisi
Ahmet Ali Bayhan Ordu Yöresinde 2017’de Belirlenen Ahşap Çantı Cami Örnekleri
Ahmet Çaycı, Zekeriya Şimşir Gevale Kalesi Mimari Buluntuları
Ali Akın Akyol Sivrihisar Ulu Cami Yapı Malzeme Analizleri
Ali Baş – Şükrü Dursun Keykubadiye Sarayı Kazısı 2015 Yılı Seramik Buluntuları
Ali Boran Silifke Kalesi 2016 Yılı Kazı Çalışmaları
Ali Osman Uysal Gümüş Hacı Halil Paşa Medresesi ve Mimarı
Amine Kaya Silvan (Meyyafarikın)’da Tespit Edilen Seramikler Üzerine Bir Değerlendirme
Aydın Uçar, Hilal Tuğba Örmecioğlu Arkeolojik Alanlarda Yeniden İnşa
Ayşe Budak Kızılırmak Geçişlerine Bir Örnek: Kırıkkale-Yahşihan Köprüsü (Demir Köprü)
Ayşe Denknalbant Çobanoğlu Ortaçağ Anadolu Türk Mimarisi’nde Tokat ve Niksar’da Görülen Keramoplastik ve Terracota Kullanımı Üzerine Bir Değerlendirme
Ayşıl Tükel Yavuz Soğuksu Hamamcıkları
Bahattin Yaman Kıyamet Gününü Tek Sayfada Resmetmek: Falname Resmi Örneği
Bozkurt Ersoy Edirne Yemiş Kapanı ve Restitüsyon Önerisi
Burcu Ceylan – Orçun Erdoğan Kilise içinde Kilise: Geç Antik Dönem Bazilika Planlı Kiliselerin Ortaçağ’da İkinci Kullanımları
Bülent İşler- Nesrin Aydoğan İşler Demre ve Çevresinde Türk Dönemi Kırsal Konut Mimarisi
Canan Parla I. Alaeddin Keykubad Dönemi Konya Mescitleri
Candan Ülkü Erdemli Çeşmeleri
Celil Arslan Ahlat Kazılarının Dünü-Bu günü
Ceren Katipoğlu – Cengiz Özmen 19.yy Osmanlı Eyalet Camilerinin Strüktürel Sistem Üzerinden Yeniden Yorumlanması
Ceyhun Berkol Sinop Balatlar Kilisesi Kazısından Elde Edilen Geç Osmanlı Dönemi Rum-Ortodoks Ayakkabı Buluntuları
Çiğdem Önkol Ertunç Anadolu Selçuklu Dönemi Taçkapıları’nda Kuşatma Kemerleri (13. Yüzyıl)
Çiğdem Özkan Aygün Elazığ Hazar Gölü Ortaçağ Batık Yerleşimi Arkeolojik Araştırması Sonuçları
Çiğdem Temple Kapoumais: Zazadin Han’ın Bizans Dönemine Bakış
Demet Okuyucu Yılmaz Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi 19. Yüzyıl Rum Kiliselerinde Çan Kuleleri
Demet Taşkan Trabzon’da Natürmort Desenli Ahşap Minberler
Demet Turgut Hacı Halit Ağa Konağı
Dilek Maktal Canko Bizans İmparatorluk İkonografisinde İmparatoriçe İmgesi (780-1204)
Doğan Yavaş Bursa – Muradiye Külliyesi Mezar Taşları Müzesi
Durmuş Gür – Cahit Karakök Paphlagonia Bölgesindeki Psikoposluk Merkezleri (Sora, Dadybra, Pompeiopolis, Amastris, Ionopolis)
Ebru Fatma Fındık Osmanlı Döneminde Demre’de Türk ve Rumların Günlük Yaşamının Arkeolojk Kanıtları
Elif Gürsoy Uşak’taki Sanayi Yapıları
Elif Kök Yeniçeri Müzesi’ne Ait Bir D’Aronco Çizimi
Elife Körlü – Murat Oral Arkeolojik Alanlarda Üst Örtü Tasarım Ölçütleri Ve Kriterleri
Elvan Topallı Liebig Reklam Kartları
Erkan Aygör Konya Gevale Kalesi 2016 Yılı Kazısında Bulunan Ok Uçları
Ertan Daş Yeni Bulgular Işığında Tire Kutu Han
Esra Güzel Erdoğan Gaziantep ve Adana Müzeleri’nde Bulunan Yayınlanmamış Bizans Kurşun Mühürler’den Seçki
Evindar Yeşilbaş Diyarbakır Çermik Kaplıcası: Mimari ve Tarihi Dönem Analizi
Fatma Sezin Doğruer Önleyici Koruma Yöntemi Olarak Müze Tasarımı: Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi Örneği
Fatma Yıldız Ortaçağ Hıristiyan Kentinde Endülüs-İslam Medeniyet Algısı Sevilla Alcazar Kraliyet Sarayı
Fazilet Koçyiğit Tepe Osmanlı Mimarisinde Meydan Çeşmeleri
Funda Naldan Eski Erzincan Şehrinde Günümüze Gelemeyen Camiler
Gönül Öney Gelenekselden Çağdaşa Özgün Bir Tasarım:Yeşil Vadi Camii
Gözde Uzgidim -Ali Akın Akyol Prof. Ülker Muncuk Müzesi Arşivinde Bulunan Bozulmaya Uğramış Peştemallerin Korunmasına Yönelik İncelemeler
Gulbanu Koshenova – Yerlan Zhiyenbayev Kazakistan, Kızılorda İli Şieli İlçesinde bulunan Okşı Ata Türbesi
Gülay Apa Kurtişoğlu Sadelikten Gösterişe Edirne Osmanlı Dönemi Mezar Taşlarında Moda
Gülgün Köroğlu Rezan Has Müzesindeki Örnekleri Işığında Bizans Tılsımları
Gülgün Yılmaz Doğu’dan Batı’ya Bir Öykünme Örneği: ‘Smyrna’ Halıları
Güner Sağır Kars Mren Katedrali
Hacer Tuncer Yeni Bulgular Eşliğinde Eynif Tol Han
Hakan Arlı Belgin Demirsar Arlı-Şennur Kaya- Özlem Erol – 2015-2017 Kazı Dönemlerinde İznik Çini Fırınları Kazısı’nda Ele Geçen Kalıp Baskı Tekniğinde Dekorlu Seramikler
Hakan Öniz Kilikya’da Denizcilik Tarihi ve Tersane Arkeolojisi
Hakkı Önkal Toronto Mount Pleasant Mezarlığı ve İstanbul Edirnekapı Şehitliği Bağlamında Park-Mezarlık Kavramı Üzerine Düşünceler
Halil Sözlü Balıkesir Marmara Adası ve Paşa Limanı Adası’ndaki Mezar Taşları Üzerine Değerlendirme
Hasan Buyruk Ordu Yason Burnu ve Kilisesi
Hasan Uçar Yeni Buluntular Işığında Edirne Yeni Saray Kazısı Seramikleri
Hayal Başaran Güleç Victoria&Albert Müzesi Deposunda Bulunan Çiniler ve Diyarbakır Yapılarındaki Çiniler Arasında Bir Karşılaştırma
Hidayet Arslan Kent ve Kültür Tarihi Bağlamında İstanbul’un Varoşlarında Bulunan Eski Rum Köyleri ve Ortodoks Kiliseleri Envanteri
İkbal Erbaş Ortaçağ`dan Günümüze Yapı Malzemesi Olarak Taşın Değişen Dili
İnci Kuyulu Ersoy Midilli Yapılarında Duvar Resmi
İrfan Yıldız Diyarbakır’ın Çüngüş İlçesindeki Kültür Varlıkları
J. Özlem Oktay Çerezci Göktürk Dönemi Silahları
Kadir Pektaş Beçin Kalesi 2016 Yılı Çalışmaları
Kemal Reha Kavas Ortaçağ Kırsal Yerleşim Dokularının İncelenmesinde Yöntem ve Orta İtalya Örneği
Lokman Tay Kırşehir’de Bir Camiye Ait İnşa Defteri
Mehmet Top Van’da Osmanlı Arkeolojisi ve Hoşap Kalesi Kazı Çalışmaları
Mehmet Tütüncü İki Şehit Barbaros: Oruç Ve İshak reislerin şehadet yerleri hakkında yeni araştırmalar
Mehmet Yavuz Erzurum Vilayeti’nde 1904 Yılında Yapılan Kâgir Köprüler ve Bu Köprülerden Oluşan Özel Saray Albümü
Mehmet Zeki İbrahimgil / Hamza Keleş Balkan Ülkelerinde Osmanlı Eserleri Üzerine İstatistiki Değerlendirme
Meltem Yaşdağ Oryantalist Bağlamda William Holman HUNT üzerine bir değerlendirme
Mine Özkar / Aslıhan Erkmen Ortaçağ Anadolu Sanatı Araştırmalarında Disiplinlerarası Çalışmalar
Muhammet Arslan Konya’da Bilinmeyen Bir Selçuklu Camisi
Murat Karademir Alara’da Son Yıllarda Ortaya Çıkarılan Bir Yapı Kalıntısı Üzerine Gözlemler
Mustafa Çetinaslan Konya Müze ve Mezarlıklarındaki Sandukalardan Örnekler
Mustafa Hamdi Sayar Geç Antik Devirden Orta Çağ’ın Başlangıcına Kilikya Bölgesi’nin Tarihi (M.S. 3- 6 yy) Yerleşim Tarihi- Coğrafyası; Yazılı Kaynaklar; Epigrafik Belgeler
Mustafa Kartal Osmanlı Deri Cilt Yapımında Sahtiyan ve Meşin Kullanımı
Mustafa Kemal Şahin – Seringül Varis Manisa/ Akhisar – Thyateria Antik Kenti Kazılarında Ele Geçen Lüle Buluntuları
Mustafa Özer/ Mesut Dündar Edirne Sarayı Kum Kasrı ve Aşçılar Hamamı
Necla Kaplan Bizans Dönemi El Yazması: Topkapı Sarayı G.İ.8 Nüshası Resimlerindeki Alegorik Unsurlar
Nilay Çorağan Kayseri’nin Gesi Beldesindeki Bizans Kaya Yerleşimleri
Norbert Pap,Ali Uzay Peker vd. Zigetvar Kanuni Sultan Süleyman Türbe-Palankası’nda Araştırma ve Arkeolojik Çalışmalar 2015-2016
Oğuz Koçyiğit Iustinianus’un İmar Programı Kapsamında Anadolu’da Hamamlar ve Su Yapılrı
Orçun Erdoğan Pamphylia’daki Lyrboton Kome Kırsal Yerleşiminin Geç Antik Çağ Kurgusu
Osman Doğanay- Bülent İşler Geç Antik Çağdan Günümüze Tyana (Kemerhisar)
Remzi Aydın Koruma ve Yağma: Başbakanlık Osmanlı Arşivi Belgelerine Göre Sivas’taki Selçuklu Eserlerinin Durumu
Remzi Duran Motiflere Dönüşmüş Türk Damgaları- Geometrik Motiflere Farklı Bir Bakış
Rüstem Bozer Kula Süleyman Şah Türbesi Kazısı ve Restorsyonu
Sahure Yariş Tebriz’deki Bir Grup Ev ve Evlerin Süsleme Programı
Sami Saleh Abd al-Malik Al-Bayadi Memluk Döneminde Tarsus ve Kahirede Bulunan Aksungur El Nasıri Yazıtları “Sınırlararası Okuma”
Sedat Bayrakal Uşak Mezâr Taşlarında Yer Adları ve Günümüzdeki Durumları
Sevinç Gök Smyrna (İzmir) Agorası Kazısı’nda Bulunan Lazımlıklar ve Osmanlı’da Lazımlık Kültürü
Sinan Mimaroğlu Letoon Bizans Araştırmaları
Sultan Murat Topçu Halil Rıfat Paşa’nın Sivas-Hasan Çelebi Yol Güzergâhı Üzerindeki Bayındırlık Faaliyetleri
Suzan Bayraktaroğlu Tarihi Halıların Konservasyonu ve Depolanması
Süreyya Eroğlu Bilgin Kilis Tekke (Canpolat Paşa) Camisi’nin Mimarisi ve Süsleme Özellikleri Üzerine Bir Değerlendirme
Şakir Çakmak Tire Yalınayak Hamamı Restorasyonu
Şamil Yirşen Bir Mektebin İnşa Öyküsü: Osmanlı Arşiv Belgelerinde Antalya-Kaleiçi Ortodoks Hıristiyan Kız Mektebi (Dumlupınar İlkokulu)
Şener Yıldırım Side’nin Bizans Dönemi Mimari Plastik ve Litürjik Taş Eserleri – II
Şengül Aydıngün Ortaçağ’da Küçükçekmece Gölü Çevresi
Şerife Tali Ordu Tarihi Ahşap Köprüleri
T. Mikail P. Duggan İslam Sanatında Zikzak Deseni ve Anlamları Üzerine Bir Okuma
Tahsin Korkut Tao-Klarceti Bölgesi Dini Mimarisinde Görülen Zoomorfik Plastik Bezeme Örnekleri
Turgay Polat Erzincan Müzesi’nde Sergilenen Sgrafitto ve Tek Renk Sırlı Ortaçağ Seramiklerinin Buluntu Yeri ve Köken Problemi Üzerine Bir Değerlendirme
Tülin Çoruhlu – Murat Alkan Nakışlı Örnekleri ile Pamukova Dokumacılığı
Türkan Acar 2016 Yılı Çalışmalarında Uşak’taki Su Yapıları
Yasemin Dora Resim Sanatında Kırım Savaşı
Yasemin Ecesoy Fotoğraftan Duvar Resmine: Bir Gaziantep Evi Örneği
Yaşar Çoruhlu Orta Asya’da Kemik Muhafaza Kapları (Ossuary/Navs) ve Türk Sanatı’ndaki Yeri Üzerine Değerlendirmeler
Yusuf Acıoğlu Bolayır Tabyaları
Zekai Erdal Aksaray Sinne Çayırı Mezarlığı Mezartaşları
Zekeriya Şimşir 2016 Yılı Akseki Ve Çevresi Yüzey Araştırması
Zeynep Aytekin Taşköprü-Aşağı Ayvalı Köyü Camisi ve Revzenleri
0