21.ULUSLARARASI ORTAÇAĞ VE TÜRK DÖNEMİ KAZILARI VE SANAT TARİHİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU 25-27 Ekim 2017


21.ULUSLARARASI ORTAÇAĞ VE TÜRK DÖNEMİ KAZILARI VE SANAT TARİHİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU

21.ULUSLARARASI ORTAÇAĞ VE TÜRK DÖNEMİ KAZILARI VE SANAT TARİHİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU

Sanat Tarihi alanında önemli akademisyenlerin bir araya geldiği, 21.Uluslararası Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu’nun 25-27 Ekim 2017 tarihleri arasında Akdeniz Üniversitesi’nde yapılacağını duyurmaktan mutluluk duymaktayız.

Sempozyumda; Ortaçağ ve Türk Dönemi kazılarında elde edilen verilerin sunulması, Sanat Tarihi alanında yapılan yeni araştırmaların tanıtılması ve tartışılmasının yanı sıra akademisyen, araştırmacı ve öğrencilerin karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmalarının sağlanması amaçlanmaktadır. Kazılarda elde edilen veriler eşliğinde önerilecek bildirilerin, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na sunulan raporların tekrarı olmaması gerekmektedir. Sanat Tarihi araştırmaları ile ilgili bildirilerin ise araştırma ve karşılaştırmaya dayalı bulgu, analitik yorum ve veriler içermesi beklenmektedir. Sempozyum Ana Başlıkları;

  • Sanat Tarihi
  • Ortaçağ ve Sonrası Kazı ve Araştırmaları
  • Kültürel Miras ve Korunması
  • Arkeolojik Alan Yönetimi
  • Arkeometri
  • Restorasyon ve Müzecilik
  • Metodoloji ve Terminoloji

Bu başlıklar dışında sempozyumumuz da Sanat Tarihi’nin eğitim yazım(araştırma) problemlerinin tartışılacağı bir de “çalıştay” yapılması planlanmıştır. Çalıştay da problemin kaynağı ve sorunların çözüm önerileri çalıştay katılımcıları tarafından ifade edildikten sonra dinleyicilerin sorularının cevaplanması şeklinde devam edecektir. Sempozyum bildirilerinin özet kitapçığı sempozyum öncesinde basılarak yayınlanacaktır. Sempozyum sonrasında ise 2018 yılının ilk aylarında bildiriler yayınlanacaktır.

Sempozyum başvurusu için hazırlanacak olan bildirilerin Türkçe ve İngilizce özetleri en az 250 kelimeden oluşmalıdır. Başvurusu yapılan bildirilerin özetlerinde konu açık biçimde belirtilmeli, sunulması planlanan özgün çalışmanın amaç ve sonucu özellikle vurgulanmalıdır. Özet ve Abstract beş adet anahtar kelime ile gönderilmelidir. Sempozyum programının oluşturulması ve takvimin düzenli işlemesi için Başvuru Formu doldurularak 14.04.2017 tarihine kadar e-posta ile gönderilmelidir. Bilim Kurulu tarafından değerlendirildikten sonra kabul edilen başvurular ise 16.06.2017 tarihinde ilan edilecektir. Sempozyuma başvurunuzu bekler, saygılarımızı sunarız.

Düzenleme kurulu adına.

 

Prof.Dr.Mustafa DENKTAŞ Prof.Dr.Osman ERAVŞAR      Prof.Dr.Yıldıray ÖZBEK
0